Impressum

Nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj

SARIA Polska Sp. z o.o.
Ul. Panska 73
PL-00-834 Warszawa
info@saria.pl

Forma prawna: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
nr KRS 21005,
NIP 774-000-60-61
REGON 610016428
BDO 000006712

Zarząd:

Christian Bisgaard
Robert Lukasiewicz


1. Zawartość strony internetowej

Dokładamy wszelkich starań, aby zawartość naszej strony internetowej była zawsze aktualna, dokładna i wyczerpująca, ale brak błędów nie może być w pełni zagwarantowany. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub intelektualne powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji i/lub w wyniku wykorzystania niedokładnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że błędy zostały wprowadzone celowo lub w wyniku rażącego zaniedbania.
Wszystkie informacje mogą ulec zmianie i są niewiążące. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub wstrzymania publikacji, czasowo lub na stałe, części strony lub całej zawartości bez uprzedniego powiadomienia.

2. Odniesienia zewnętrzne i linki

Niniejsza strona internetowa zawiera bezpośrednie lub pośrednie linki do stron internetowych osób trzecich (linki). Za te zewnętrzne strony internetowe odpowiedzialność ponoszą wyłącznie ich operatorzy. Nie mamy wpływu na poprawność tych treści. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem naruszeń prawa w momencie umieszczania pierwszych linków i nie stwierdzono wówczas żadnych naruszeń prawa. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny i przyszły skład i treść stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie bezpośrednich lub pośrednich linków nie oznacza, że akceptujemy treści związane z danym odnośnikiem lub linkiem. Nie jesteśmy w stanie podjąć się stałej kontroli linków bezpośrednich lub pośrednich bez konkretnego powiadomienia o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa odpowiednie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

3. Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie wymienione na stronie internetowej marki i znaki towarowe, które mogą być chronione przez osoby trzecie, podlegają wyłącznie warunkom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności zarejestrowanych właścicieli.
Zachowujemy prawa autorskie do publikowanych treści stworzonych przez nas samych jako autorów strony. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentacji dźwiękowej, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych wymaga naszej wyraźnej zgody.

4. Ochrona danych
Jeżeli na stronie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy itp.), to podanie tych danych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Zapewniamy wyraźnie, że dane te w żadnym wypadku nie są przekazywane osobom trzecim.

5. Moc prawna

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część naszej strony internetowej. Jeżeli poszczególne sformułowania lub części tego tekstu nie odpowiadają już w całości lub częściowo aktualnym przepisom prawnym, to pozostała część tego oświadczenia pozostaje nienaruszona.