Nazywamy się SARIA

Oferowane przez nas produkty znajdują wiele zastosowań: w produkcji pasz, w rolnictwie oraz w wielu sektorach przemysłu. Jesteśmy również producentem zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energii.

Sustainability Report 2023

Prosze zapoznac sie z nowym raportem zrównowazonego rozwoju grupy SARIA, który w przejrzysty sposob przedstawia wyniki w zakresie zrównowazonego rozwoju w roku 2022.

To my: SARIA

Czy wiesz, że nie wszystkie odpady, które generują ludzie, muszą się zmarnować?

W SARII dostrzegamy wartości, jakie tkwią w niewykorzystanych materiałach organicznych, dlatego angażujemy się w cyrkularny model biznesowy. Wykorzystujemy materiały organiczne w sposób zrównoważony, tworząc wartość dla środowiska naturalnego, naszych partnerów oraz naszych spółek zależnych. To właśnie napędza nas jako jedną grupę do robienia tego, co robimy każdego dnia.

Trzy dywizje, jedna grupa, jeden wspólny cel:
Razem w kierunku zrównoważonego świata i zdrowszego życia!

Twoje Potrzeby.
Nasza Misja.

Dzięki wysokiej jakości procesom oraz standardom pracy w naszej firmie, jesteśmy w stanie zaspokajać indywidualne potrzeby naszych klientów.

Zaufany i preferowany partner.

Przejrzystość, rzetelność i fachowość charakteryzują wszystkie aspekty naszej działalności.

Uczciwość to podstawa.

Przestrzegamy standardów prawnych i etycznych oraz jesteśmy zaangażowani w realizację idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialność ekonomiczna.

Wspieramy zrównoważony rozwój naszych partnerów i własnej działalności gospodarczej poprzez stałe dążenie do większej wydajności i konkurencyjności.

Produkty i usługi obecne w codziennym życiu

Grupa SARIA działa na arenie międzynarodowej, wytwarzając wysokiej jakości produkty na potrzeby żywienia zwierząt, rolnictwa, akwakultury i zastosowań przemysłowych. SARIA produkuje również energię odnawialną oraz świadczy usługi w sektorze rolniczym i gastronomicznym. Jako podmiot zatrudniający ponad 10 500 pracowników i prowadzący działalność w 26 krajach na całym świecie, SARIA przyczynia się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości.

Spółki zależne Grupy SARIA oferują szeroką gamę produktów i usług. Oferowane przez nas usługi i produkty znajdują zastosowanie w wielu sektorach gospodarki, od rolnictwa i pasz dla zwierząt po przemysł spożywczy, od restauracji po sektor farmaceutyczny. Jesteśmy również producentem zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska energii. Ponadto świadczymy ważne usługi w zakresie bezpiecznej, szybkiej i higienicznej utylizacji odpadów żywnościowych i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. We wszystkich obszarach naszej działalności na pierwszym miejscu stawiamy ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Wspólnym celem naszej zdywersyfikowanej działalności jest dążenie do ochrony ograniczonych zasobów naturalnych poprzez recykling i pełne wykorzystanie materiałów organicznych. Zrównoważony rozwój to jednocześnie filozofia i cel działalności firmy. Jakość, która stanowi dla SARIA najwyższy priorytet, jak również inne nasze działania, czynią nas wiarygodnym partnerem i pracodawcą.

Aktualności grupy SARIA

Dowiedz się więcej o naszej działalności i aktualnych tematach z naszej grupy.

SARVAL oferuje pełną gamę usług, począwszy od zbiórki produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z przemysłu przetwórstwa mięsnego, zakładów rozbioru i rzeźni, po produkcję wysokiej jakości komponentów stanowiących bazę dla producentów pasz i nawozów. Cały proces od zbiórki po produkcję, odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny.

Specyficzne właściwości tłuszczów i mączek produkowanych przez SARVAL, z najwyższą starannością dostosowujemy do wymagań naszych klientów: mączki do stosowania w sektorze karm dla zwierząt domowych charakteryzują się wysoką zawartością białka, natomiast mączki przeznaczone jako nawozy dla rolnictwa posiadają wysoką zawartość azotu i fosforanów. Z kolei tłuszcze są ważnym materiałem bazowym o wielu zastosowaniach przemysłowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję żywności, gastronomię, hotele czy handel detaliczny: w wielu sektorach gromadzą się odpady żywnościowe, bezużyteczna żywność i zużyte tłuszcze do smażenia, które muszą być odpowiednio i higienicznie utylizowane. ReFood zbiera te materiały organiczne na miejscu i dobrze je wykorzystuje. W starannie skoordynowanych procedurach przetwarzania firma pozyskuje zrównoważoną energię z materii organicznej w postaci energii elektrycznej, gazu i ciepła, a także produktów wstępnych do biodiesla. Produktem ubocznym w biogazowniach jest nawóz organiczny, który jest wykorzystywany w rolnictwie.

Nie wszystkie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego nadają się do produkcji komponentów pasz i karm dla zwierząt. Obowiązujące w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej prawo wyraźnie określa, które uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego klasyfikowane są jako materiały niebezpieczne i muszą być skutecznie unieszkodliwione. To zadanie realizowane jest przez zakłady działające ramach marki SecAnim, której nazwa odnosi się do bezpiecznego przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (Security in Animal Processing). SecAnim zbiera i przetwarza takie materiały zgodnie z wymogami prawnymi i przy zachowaniu najwyższych standardów bioasekuracji. Wyroby powstałe w wyniku unieszkodliwiania niebezpiecznych materiałów wykorzystywane są jako paliwa alternatywne dla elektrowni lub przemysłu cementowego, a także jako komponenty do produkcji biodiesla.