Strona główna/O nas/Spółka i jej filozofia

Nazywamy się SARIA

Grupa SARIA działa na arenie międzynarodowej, wytwarzając wysokiej jakości produkty na potrzeby żywienia zwierząt, rolnictwa, akwakultury i zastosowań przemysłowych, jak również świadczy usługi zagospodarowania odpadów dla branży spożywczej (handel, gastronomia, produkcja). SARIA jako usługodawca dla sektora rolniczego i spożywczego oraz jako wytwórca alternatywnych źródeł energii i producent komponentów do karm i pasz dla zwierząt, akwakultur, rolnictwa a także produktów wykorzystywanych w przemyśle oleochemicznym jest jednym z największych przedsiębiorstw w Europie.

W Polsce SARIA prowadzi działalność na terenie całego kraju. Jako podmiot zatrudniający 800 pracowników i prowadzący działalność w 17 lokalizacjach na terenie całego kraju, SARIA przyczynia się do budowy zrównoważonej przyszłości.

Nasze korzenie znajdują się w mieście Selm w regionie Münsterland w południowych Niemczech, dlatego międzynarodowy charakter naszej działalności jest również centralnym elementem naszej tożsamości. Na arenie międzynarodowej Grupa SARIA operuje w 26 krajach i zatrudnia ponad 11 000 pracowników.

0
Pracowników w Polsce
0
Lokalizacji na terenie całego kraju

Nasza działalność

Dążymy do tego, aby być wiarygodnym i przede wszystkim najlepszym partnerem biznesowym w zakresie zrównoważonych rozwiązań, wyznaczającym nowe standardy w branżach, w których działamy, oferując produkty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Taki wizerunek naszej Grupy to jednocześnie nasz cel i zobowiązanie, jasno określające kierunek naszych działań. Kluczowym elementem naszego podejścia jest zbieżność z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego: wspólnym fundamentem naszej wysoce zdywersyfikowanej działalności jest dążenie do ochrony ograniczonych zasobów naturalnych poprzez przekształcanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nadając im nową wartość użytkową, która z powodzeniem znajduje wykorzystanie w wielu branżach. W związku z tym nasz model biznesowy w istotny sposób przyczynia się do zrównoważenia środowiskowego jednocześnie angażując naszych partnerów do udziału w tym procesie. W przyszłości będziemy rozszerzać nasze działania w tym zakresie dzięki ukierunkowaniu ich na klienta, dążeniu do innowacyjności oraz dzięki naszym pracownikom, stanowiącym trzon działalności firmy.

Jak osiągamy wyznaczone cele

Cele określone powyżej realizujemy podchodząc do nich w sposób przedsiębiorczy, niezależny, rozważny oraz pracując z pasją i zaangażowaniem. Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego te fundamentalne wartości są zakorzenione w naszej historii i także dzisiaj kształtują naszą pracę. Wyznaczając standardy dla branży kierujemy się zasadą systematycznego zwiększania wydajności i efektywności, zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom, a także doskonalenia jakości naszych produktów i usług. Kluczowe znaczenie ma dla nas również stałe przestrzeganie wymogów prawnych we wszystkich segmentach i na każdym kroku naszej działalności.

Nasz model działania

Nasze wartości oraz nasza wizja zostały nakreślone i przestawiona w modelu działania Grupy SARIA, który stanowi wzór i punkt odniesienia dla naszych codziennych działań. Jednocześnie jest to obietnica składana naszym partnerom biznesowym, wyrażająca wolę współpracy w duchu zaufania aby wspólnie kształtować przyszłość.

Nasz wkład w zrównoważony rozwój.

Cele Zrównoważonego Rozwoju, a jest ich aż 17, stanowią trzon programu Agenda 2030, który we wrześniu 2015 r. został przyjęty przez wszystkie, 193 kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wszystkie cele Zrównoważonego Rozwoju koncentrują się na pięciu głównych obszarach określanych mianem 5P: Ludzie (People), Planeta (Planet), Dobrobyt (Prosperity), Pokój (Peace), Partnerstwo (Partnership).
Chcemy zaprosić Ciebie do zapoznania się z działaniami jakie podejmuje SARIA, aby osiągnąć te cele i rozwijać się w sposób zrównoważony pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym.

Grupa SARIA w Polsce

Początki działalności Grupy SARIA w Polsce sięgają 1997 roku, kiedy to została strategicznym partnerem zakładu w miejscowości Wielkanoc k/Gołczy, inwestując na starcie w modernizację technologiczną zakładu oraz w poszerzenie i poprawę jakości świadczonych przez zakład usług. Od tamtej pory Grupa SARIA zainwestowała w Polsce ponad pół miliarda złotych stając się dzisiaj jednym z liderów branży przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w Polsce. Obecnie SARIA Polska to zespół zakładów tworzących nowoczesne, prowadzące działalność zgodnie z założeniami Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
17 lokalizacji na terenie całej Polski, 800 osobowy zespół fantastycznych ludzi i flota licząca prawie 300 specjalistycznych pojazdów pozwala nam szybko i elastycznie reagować na potrzeby naszych klientów.

Zarząd SARIA Polska

Grupa SARIA w Polsce jest reprezentowana przez Członków Zarządu:
• Daniel Hałas
• Robert Maraszkiewicz

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy?

Skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją wiadomość
E-Mail: info@saria.pl | Phone: +48 22 428-428-0