Nazywamy się SARIA

Grupa SARIA działa na arenie międzynarodowej, wytwarzając wysokiej jakości produkty na potrzeby żywienia zwierząt, rolnictwa, akwakultury i zastosowań przemysłowych, jak również świadczy usługi zagospodarowania odpadów dla branży spożywczej (handel, gastronomia, produkcja). SARIA jako usługodawca dla sektora rolniczego i spożywczego oraz jako wytwórca alternatywnych źródeł energii i producent komponentów do karm i pasz dla zwierząt, akwakultur, rolnictwa a także produktów wykorzystywanych w przemyśle oleochemicznym jest jednym z największych przedsiębiorstw w Europie.

W Polsce SARIA prowadzi działalność na terenie całego kraju. Jako podmiot zatrudniający 800 pracowników i prowadzący działalność w 17 lokalizacjach na terenie całego kraju, SARIA przyczynia się do budowy zrównoważonej przyszłości.

Nasze korzenie znajdują się w mieście Selm w regionie Münsterland w południowych Niemczech, dlatego międzynarodowy charakter naszej działalności jest również centralnym elementem naszej tożsamości. Na arenie międzynarodowej Grupa SARIA operuje w 26 krajach i zatrudnia ponad 11 000 pracowników.

0
Pracowników w Polsce
0
Lokalizacji na terenie całego kraju

Nasza działalność

Dążymy do tego, aby być wiarygodnym i przede wszystkim najlepszym partnerem biznesowym w zakresie zrównoważonych rozwiązań, wyznaczającym nowe standardy w branżach, w których działamy, oferując produkty i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Taki wizerunek naszej Grupy to jednocześnie nasz cel i zobowiązanie, jasno określające kierunek naszych działań. Kluczowym elementem naszego podejścia jest zbieżność z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego: wspólnym fundamentem naszej wysoce zdywersyfikowanej działalności jest dążenie do ochrony ograniczonych zasobów naturalnych poprzez przekształcanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nadając im nową wartość użytkową, która z powodzeniem znajduje wykorzystanie w wielu branżach. W związku z tym nasz model biznesowy w istotny sposób przyczynia się do zrównoważenia środowiskowego jednocześnie angażując naszych partnerów do udziału w tym procesie. W przyszłości będziemy rozszerzać nasze działania w tym zakresie dzięki ukierunkowaniu ich na klienta, dążeniu do innowacyjności oraz dzięki naszym pracownikom, stanowiącym trzon działalności firmy.

Jak osiągamy wyznaczone cele

Cele określone powyżej realizujemy podchodząc do nich w sposób przedsiębiorczy, niezależny, rozważny oraz pracując z pasją i zaangażowaniem. Jesteśmy firmą rodzinną, dlatego te fundamentalne wartości są zakorzenione w naszej historii i także dzisiaj kształtują naszą pracę. Wyznaczając standardy dla branży kierujemy się zasadą systematycznego zwiększania wydajności i efektywności, zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym klientom i pracownikom, a także doskonalenia jakości naszych produktów i usług. Kluczowe znaczenie ma dla nas również stałe przestrzeganie wymogów prawnych we wszystkich segmentach i na każdym kroku naszej działalności.

Nasz model działania

Nasze wartości oraz nasza wizja zostały nakreślone i przestawiona w modelu działania Grupy SARIA, który stanowi wzór i punkt odniesienia dla naszych codziennych działań. Jednocześnie jest to obietnica składana naszym partnerom biznesowym, wyrażająca wolę współpracy w duchu zaufania aby wspólnie kształtować przyszłość.

Zrównoważone rozwiązania są podstawą naszej działalności

Wszyscy dążymy do tego samego celu: Razem w kierunku zrównoważonego świata i zdrowszego życia. Jako pionierzy gospodarki o obiegu zamkniętym jesteśmy niezmiernie dumni, że zrównoważony rozwój jest podstawą naszego modelu biznesowego. Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju w SARII i zapoznaj się z naszym najnowszym raportem na temat zrównoważonego rozwoju.