Strona główna/Opcjonalne/Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z naszych stron internetowych.

Administrator
Administratorem tych stron internetowych jest:
SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa,
NIP 774-000-60-61

Więcej informacji o naszej firmie można znaleźć w naszej nocie prawnej.

Rejestrowanie
Strona internetowa przechowuje tymczasowo pewne informacje o połączeniu i dane przekazywane przez przeglądarkę internetową podczas dostępu. W celu obsługi strony internetowej rejestrowane są następujące dane:
♦   Adres IP komputera żądającego (maksymalnie przez siedem dni)
♦   System operacyjny komputera wnioskującego
♦   Wersja przeglądarki komputera, z którego pochodzi wniosek
♦   Nazwa żądanego pliku
♦   Data i godzina złożenia wniosku
♦   Ilość przesyłanych danych
♦   URL odsyłającego
♦   Rejestrowanie połączeń

Jeśli te informacje są danymi osobowymi, wykorzystamy je wyłącznie w celu obsługi strony internetowej oraz ochrony poufności i integralności danych osobowych przetwarzanych w naszych systemach informatycznych (w tym do celów technicznych komunikacji sieciowej, do wykrywania błędów i usterek oraz do zapobiegania atakom). Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

Adres IP zostanie usunięty najpóźniej po siedmiu dniach. Na podstawie pozostałych danych nie można zidentyfikować żadnej osoby.
Ponadto wykorzystujemy te informacje o zachowaniu użytkownika w formie zanonimizowanej w celu projektowania i ulepszania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Cookies”.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
Na żądanie poinformujemy Cię pisemnie lub elektronicznie, czy i jakie dane osobowe są przez nas przechowywane (prawo do informacji, art. 15 GDPR), a także sprawdzimy i, jeśli wymogi zostaną spełnione, zrealizujemy Twoje wnioski dotyczące usunięcia (art. 17 GDPR), korekty (art. 16 GDPR), ograniczenia przetwarzania (art. 18 GDPR), jak również przeniesienia (art. 20 GDPR) Twoich danych osobowych. Prosimy o kontakt:
SARIA Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
02-231 Warszawa
e-mail: info@saria.pl

To samo dotyczy sytuacji, gdy chcą Państwo odwołać swoją zgodę na gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych. Zgodę taką można odwołać ze skutkiem na przyszłość w każdej chwili za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Prawo do składania skarg
Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy/zapytanie
W celu komunikacji z klientami i osobami zainteresowanymi oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy, w którym można poprosić o informacje na temat naszych produktów lub skontaktować się z nami w ogóle. Oprócz dobrowolnych informacji i treści Państwa wiadomości, wymagamy od Państwa następujących informacji:
♦   imię,
♦   nazwisko,
♦   adres e-mail,
♦   numer telefonu.

W niektórych przypadkach możemy również wymagać następujących informacji:
♦   informacje o lokalizacji,
♦   adres firmy,
♦   nazwa firmy,
♦   wymagania,
​​​​​​​     ♦   branża,
​​​​​​​     ♦   rodzaje odpadów.

Potrzebujemy tych informacji w celu przetworzenia zapytania, prawidłowego zaadresowania i udzielenia odpowiedzi. Zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane jako e-mail i okresowo przeglądane w celu sprawdzenia, czy dane mogą zostać usunięte. Jeżeli dane nie są już konieczne w kontekście relacji z klientem lub potencjalnym klientem lub przeważa przeciwny interes klienta, usuniemy dane, o których mowa, najpóźniej po 180 dniach, chyba że istnieją ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. O ile kontakt został nawiązany w celu zainicjowania stosunków umownych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR.

Przekazywanie danych stronom trzecim i poza UE
Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę na ich przekazanie, gdy ich przekazanie jest niezbędne do realizacji ofert lub usług, z których chcą Państwo skorzystać, lub gdy w przeciwnym razie istnieje prawne upoważnienie do przekazania danych i zapewniona jest ochrona Państwa uzasadnionych interesów.

Z wyjątkiem korzystania z usług Google Fonts, Google Maps i firm o późniejszej nazwie, żadne zebrane przez nas dane osobowe nie będą przetwarzane w żadnym kraju trzecim. Usługi te są świadczone przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W przypadku korzystania z Google Fonts i Google Maps zapewniony zostanie odpowiedni poziom ochrony danych przez Google Inc. w ramach uczestnictwa w „Tarczy Prywatności” oraz działań podjętych przez Google w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych w UE. Patrz również uwagi dotyczące Google Fonts i Google Maps.

Poniższe objaśnienia zawierają przegląd usługodawców zewnętrznych, jak również ich treści, wraz z linkami do ich polityk prywatności, które zawierają dalsze uwagi dotyczące przetwarzania danych i sposobów rezygnacji, z których część została już tutaj wymieniona.

Czcionki internetowe Google
Do jednolitej reprezentacji czcionek używamy czcionek internetowych udostępnianych przez Google. Przy wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki wymagane czcionki internetowe, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki. Aby to zrobić, przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie Google Web Fonts leży w interesie spójnego i atrakcyjnego przedstawienia naszych usług online. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji o Czcionkach Interetowych Google można znaleźć w Polityce Prywatności Google: policies.google.com/privacy.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane przez serwery Google (np. instalując dodatki). Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google lub blokujesz dostęp do serwerów Google, tekst będzie wyświetlany domyślną czcionką systemową. Należy pamiętać, że nasza strona nie będzie się już wtedy wyświetlać z wykorzystaniem naszego wzoru ekranu.

Mapy Google
Korzystamy z usługi Google Maps poprzez API w celu atrakcyjnego przedstawienia naszych usług online i ułatwienia lokalizacji miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Korzystanie z Google Maps wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności Google: policies.google.com/privacy.

Jeśli nie zgadzają się Państwo z przyszłym przekazywaniem Państwa danych do Google podczas korzystania z Google Maps, mogą Państwo całkowicie wyłączyć usługę internetową Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w Państwa przeglądarce. Należy pamiętać, że jeśli JavaScript zostanie wyłączony, inne funkcje, które chcielibyśmy zaoferować Państwu na naszej stronie internetowej, również nie będą działać.

CloudFlare
Aby zabezpieczyć tę stronę internetową i zoptymalizować czas ładowania, wykorzystywana jest sieć CloudFlare jako sieć dostarczania treści (CDN), dostarczana przez CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA. Dlatego wszystkie żądania muszą być kierowane przez ich serwery i konsolidowane w nieaktywne statystyki. Zebrane surowe dane zostaną tam usunięte zgodnie z informacją podaną przez firmę, zazwyczaj w ciągu czterech godzin lub najpóźniej po trzech dniach. Tutaj znajdziesz informacje o zebranych tam danych oraz o bezpieczeństwie i prywatności w CloudFlare. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Naszym interesem jest utrzymanie, ochrona i poprawa działania naszych usług online. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności CloudFlare tutaj: https://www.cloudflare.com/security-policy

Smartlook
Aby zapewnić jakość naszych usług online, korzystamy z narzędzia analitycznego „Smartlook” firmy smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Republika Czeska, które umożliwia anonimową ocenę wykorzystania strony internetowej. Zanonimizowane dzienniki użytkowania są przechowywane zgodnie z prawem i są automatycznie usuwane po 3 dniach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Naszym interesem jest utrzymanie, ochrona i poprawa działania naszych usług online. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Smartlook: Privacy Policy | SmartLook. Możesz wyłączyć Smartlook poprzez następujący link: https:// www.smartlook.com/opt-out

Cookies
Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym przez przeglądarkę. Używamy również plików cookie sesji. Służą one do ustanowienia wyraźnego połączenia między Państwem a naszą stroną internetową. W tym celu zapisywany jest jedynie losowy numer. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Jeśli nie chcesz zezwalać na pliki cookies na swoim komputerze (lub innym urządzeniu), możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na użyteczność i funkcjonalność strony internetowej. Dane te są przetwarzane na podstawie plików cookie w celu obsługi strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR.

Nasza strona wykorzystuje następujące pliki cookies:

Fe_typo_user
​​​​​​​
Sesyjny plik cookie do zarządzania użytkownikami Typo3
Ten plik cookie jest istotny tylko dla administratorów stron internetowych. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe.

PHPSESSID Plik
cookie sesji do prowadzenia strony internetowej w PHP
Służy do rozpoznawania przeglądarki w różnych celach (np. do zapamiętywania ustawień językowych). Czas przechowywania: tak długo, jak długo otwarte jest okno przeglądarki.

retinaSupport
Plik cookie zapamiętuje, czy Twój ekran ma rozdzielczość retina.
Czas przechowywania: 4 tygodnie.

i18next
Sesyjny plik cookie na potrzeby animacji na stronie głównej. Nie są przechowywane żadne dane osobowe.

gdpr_popup
Ten plik cookie jest tworzony, gdy użytkownik kliknie link potwierdzający ogólne powiadomienie o plikach cookie na stronie internetowej. W ten sposób aplikacja zapamiętuje, że powiadomienie nie musi być ponownie wyświetlane na następnej stronie.

cookieconsent_status
Ten plik cookie jest tworzony po kliknięciu linku potwierdzającego w ogólnej informacji o plikach cookie na stronie internetowej. Dzięki temu aplikacja pamięta, że informacja ta nie musi być ponownie wyświetlana na następnej stronie.

Matomo
Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy wersję Matomo wdrożoną na własnych serwerach. Jest to oprogramowanie analityczne typu open source służące do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Za pomocą tej oceny chcielibyśmy w szczególności zrozumieć, które i jak często nasze strony są odwiedzane. Nie chcemy jednak wiedzieć, przez kogo te strony są wywoływane: implementacja Matomo na naszym serwerze nie wykorzystuje żadnych plików cookie. Przechowujemy jedynie zanonimizowane dane użytkownika w celu zebrania ogólnych wartości statystycznych, bez kompleksowej analizy zachowania użytkownika. Kompleksowa analiza zachowań użytkowników nie jest możliwa również ze względu na anonimowo zebrane dane. Adres IP przekazywany przy logowaniu na serwerze jest anonimizowany na naszym serwerze przed przekazaniem go do instalacji Matomo i zastępowany losowym adresem IP. Na podstawie zanonimizowanych danych nie jest również możliwe namierzenie adresu IP, ponieważ wpisy czasowe są randomizowane przez Matomo.

Informacje o konferencjach telefonicznych i wideo

1. 1. Opis i zakres przetwarzania danych
Do celów wideokonferencji stosujemy oprogramowanie komunikacyjne „Microsoft Teams” (One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA „Microsoft”). Podczas komunikacji za pośrednictwem Microsoft Teams przetwarzamy następujące dane osobowe:
♦   Nazwa wyświetlana i zdjęcie profilowe
​​​​​​​     ♦   Numer telefonu i adres e-mail
​​​​​​​     ♦   Hasło (zaszyfrowane w celu uwierzytelnienia)
​​​​​​​     ♦   Adres IP
​​​​​​​     ♦   Temat spotkania, przegląd uczestników i zapisy czatu
​​​​​​​     ♦   Dane audio i wideo pochodzące z mikrofonu i/lub kamery użytkownika
​​​​​​​     ♦   Dane dotyczące rozmówców i czasu trwania połączeń

Aby uczestniczyć w spotkaniach online, należy podać imię i nazwisko. Po uzyskaniu dostępu do strony internetowej Microsoft jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych. Uzyskanie dostępu do strony internetowej może być konieczne do pobrania aplikacji Microsoft Teams lub do edycji profilu użytkownika. Mogą Państwo również korzystać z Microsoft Teams, wprowadzając odpowiedni identyfikator spotkania oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie dalsze dane dostępowe niezbędne do dołączenia do spotkania w ramach aplikacji Microsoft Teams. Jeśli nie mogą lub nie chcą Państwo zainstalować aplikacji Microsoft Teams i/lub któregokolwiek z jej elementów oprogramowania, mogą Państwo bez ograniczeń uczestniczyć w spotkaniu Microsoft Teams w przeglądarce internetowej.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
W kontekście prowadzenia konferencji audio i/lub wideo za pośrednictwem „Teams” przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne i cele przetwarzania:

♦   ​​​Państwa dane osobowe są przetwarzane przez SARIA w ramach realizacji umowy, w tym wszelkich działań inicjatywnych w celu zawarcia umowy,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR. O ile dane osobowe nie wchodzą w zakres naszych stosunków umownych lub jeśli przetwarzane są dane pracowników,
art. 6 ust. 1 lit. f GDPR stanowi podstawę prawną przetwarzania danych.

♦   SARIA przetwarza dane osobowe w celu ułatwienia współpracy i komunikacji między naszymi pracownikami i osobami z zewnątrz. Dane osobowe
są wykorzystywane w celu zapewnienia naszym pracownikom możliwości korzystania z usług świadczonych przez Microsoft Teams i powiązanych
produktów Microsoft (takich jak Microsoft Outlook itp.) oraz interakcji z innymi osobami za pośrednictwem spotkań Microsoft Teams, wiadomości
na czacie, wiadomości na kanale, rozmów audio i wideo, sesji Microsoft Teams Whiteboard, udostępniania plików itp.

3. Czas przechowywania
Dane te zostaną usunięte po upływie celu ich gromadzenia. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia konferencji telefonicznej i wideo przechowujemy tylko tak długo, jak jest to technicznie konieczne. W większości przypadków jest to do momentu zakończenia konferencji telefonicznej.

4. Odbiorcy danych i miejsce przechowywania
Dane osobowe, które będą przetwarzane w związku z udziałem w konferencji, co do zasady nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że będą specjalnie przeznaczone do przekazania. Państwa dane zostaną przekazane do firmy Microsoft. Informacje o ochronie danych osobowych firmy Microsoft można znaleźć tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Wszelkie dane osobowe wymienione powyżej mogą być udostępniane firmie Microsoft w trakcie realizacji zamówień, przy czym ruch danych jest szyfrowany. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i usunięcia
Nie są Państwo zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Jeżeli zdecydujecie się Państwo nie przetwarzać swoich danych osobowych na warunkach wymienionych powyżej, wszelka komunikacja i współpraca za pośrednictwem Microsoft Teams nie będzie możliwa.

Privacy Information

Privacy and Cookies
Information for Visitors
Information about Conference Calls
Information about Applicant and employee data
Information about customers, suppliers and service providers
Cookie Guideline

Privacy and cookies policy

The protection of your personal data is very important to us. Below, we would like to inform you about the processing of personal data within the context of using our Internet pages.

Controller

­­The controller of these Internet pages

SARIA A/S GmbH & Co. KG
Norbert-Rethmann-Platz 1
D-59379 Selm

Further information about our company can be found in our legal notice.

Logging

The website temporarily stores certain connection information and data provided by your Internet browser when accessed. The following data is logged for the purposes of operating the website:

 • IP address of the requesting computer (for a maximum of seven days)
 • Operating system of the requesting computer
 • Browser version of the requesting computer
 • Name of the requested file
 • Date and time of the request
 • Amount of data transferred
 • Referrer URL
 • Connection logging

If this information is personal, we will use it solely for the purpose of operating the website and protecting the confidentiality and integrity of personal data processed on our IT systems (including for technical purposes of network communication, for error and fault detection and for the prevention of attacks). This data is processed in accordance with Article 6(1)(f) GDPR.
The IP address will be deleted after seven days at the latest. No person can be identified from the remaining data.
In addition, we use this information about user behaviour in an anonymised form for the purpose of the needs-based design and improvement of the website. For more information, see the section on ‘Cookies’.

Your rights as a data subject

Upon request, we will inform you in writing or electronically whether and which personal data is stored by us (right to information, Article 15 GDPR), and we will check and, if the requirements are met, implement, your submissions regarding the deletion (Article 17 GDPR), correction (Article 16 GDPR), limitation of processing (Article 18 GDPR) as well as transfer (Article 20 GDPR) of your personal data. Please contact:

SARIA A/S GmbH & Co. KG
– Data Protection Officer –
Norbert-Rethmann-Platz 1
D-59379 Selm
E-Mail: datenschutz@saria.de

The same applies if you want to revoke your consent to the collection or use of personal data. You can revoke such consent with future effect at any time by e-mail or by letter.

Right to complain

If you believe that the processing of your personal data is unlawful, you may lodge a complaint with a supervisory authority.

Contact form/enquiry

For the purpose of communicating with customers and interested parties, we offer a contact form on our website where you can request information about our products or contact us in general. In addition to voluntary information and your message content, we require the following information from you:

 • Anrede
 • Nachname
 • E-Mail-Adresse
 • Telefonnummer

In some cases, we may also require the following information:

 • Location information
 • company address
 • company name
 • requirements
 • industry
 • types of waste

We require this information in order to process your request, to address you correctly and to provide you with an answer. Enquiries received via the contact form will be stored as an e-mail and reviewed periodically to see if data can be deleted. If data is no longer necessary in the context of a customer or prospective relationship or a customer’s opposing interest prevails, we will delete the data in question after 180 days at the latest, unless there are statutory retention requirements. This data is processed in accordance with Article 6(1)(f) GDPR. Insofar as contact has been established to initiate contractual relationships, the legal basis is Article 6(1)(b) GDPR.

Data transmission to third parties and outside of the EU

We only transfer your personal data to third parties if you have consented to its transmission, if its transmission is necessary for the performance of the offers or services that you want to use, or if otherwise there is a legal authorisation of transmission and the protection of your legitimate interests is ensured.

Except for the use of Google Fonts, Google Maps, and subsequently named companies, no personal information that we collect will be processed in any third country. These services are provided by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

As concerns the use of Google Fonts and Google Maps, an appropriate level of data protection by Google Inc. will be provided as part of its participation in the ‘Privacy Shield’ and measures taken by Google on data protection and data security in the EU. See also the notes on Google Fonts and Google Maps.

The following explanations provide an overview of third-party providers as well as their contents, including links to their privacy policies, which contain further notes on the processing of data and ways of opting out, some of which have already been mentioned here.

Google Web Fonts

We use web fonts provided by Google for the uniform representation of fonts. When you call up a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly. To do this, your browser must connect to Google’s servers. As a result, Google learns that our website has been accessed via your IP address. The use of Google Web Fonts is in the interest of representing our online services in a consistent and appealing way. The legal basis for this is Article 6(1)(f) GDPR.

For more information about Google Web Fonts, see the Google Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
You can set your browser so that the fonts are not loaded by Google’s servers (e.g., by installing add-ons). If your browser does not support Google Fonts or you block access to Google servers, the text will be displayed in the system default font. Please note that our page will then no longer display using our screen design.

Google Maps

We use the Google Maps map service via an API for the purpose of representing our online services in an appealing way and making it easy to locate the places we indicate on the website. The use of Google Maps requires your IP address to be stored. This information is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. The legal basis for this is Article 6(1)(f) GDPR.

For more information on the handling of user data, please refer to Google’s Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=fr.

If you disagree with the future transmission of your data to Google while using Google Maps, you may disable the Google Maps Web service entirely by turning off the JavaScript application in your browser, in which case Google Maps and the map display on this website can no longer be used. Please note that if JavaScript is disabled, other functions that we would like to offer you on our website will no longer function either.

CloudFlare

To secure this website and optimise load times, CloudFlare is used as a Content Delivery Network (CDN), provided by CloudFlare Inc, Inc 665 3rd St. 200, San Francisco, CA 94107, USA. Therefore, all requests must be routed through their servers and consolidated into non-deactivatable statistics. The raw data collected will be deleted there according to the company’s own information, and usually within four hours or after three days at the very latest. Here, you will find information about the data collected there and about security and privacy at CloudFlare. This data is processed in accordance with Article 6(1)(f) GDPR. Our interest is in the maintenance, protection and improvement of our online services’ operation. For more information, see CloudFlare’s Privacy Policy here: https://www.cloudflare.com/security-policy

Smartlook

To ensure the quality of our online services, we use the ‘Smartlook’ analysis tool from smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czech Republic, which allows for anonymised evaluation of website usage. Anonymised usage logs are stored in accordance with the law and are automatically deleted after 3 days. This data is processed in accordance with Article 6(1)(f) GDPR. Our interest is in the maintenance, protection and improvement of our online services’ operation. For more information, please refer to the Smartlook Privacy Policy: https://www.smartlook.com/de/privacy. You can disable Smartlook via the following link: https://www.smartlook.com/opt-out

Cookies

Cookies are small text files stored on your hard drive by your browser. We also use session cookies. These serve to establish a clear connection between you and our Internet site. To this end, only a random number is stored. The session cookie is automatically removed when the browser is closed.

If you do not want to allow cookies on your computer (or another device), you can disable them in your Internet browser. However, this may affect the usability and functionality of the website. This data is processed on the basis of cookies for the purpose of operating the website in accordance with Article 6(1)(f) GDPR.

Our website uses the following cookies:

Fe_typo_user
Session cookie for Typo3 user management
This cookie is only relevant to Web administrators. No personal data is processed.

PHPSESSID
Session cookie for running a PHP website
It serves to recognise your browser for various purposes (for example, to remember your language settings). Storage time: as long as the browser window is open.

retinaSupport
The cookie remembers if your screen has a retina resolution.
Storage time: Four weeks.

i18next
Session cookie for the purposes of animation on the home page. No personal data is stored.

gdpr_popup
This cookie is created when you click the confirmation link of the general cookie notice on the website. This way, the application remembers that the notice does not have to be displayed again on the next page.

cookieconsent_status 
This cookie is created when you click the confirmation link of the general cookie notice on the website. This way, the application remembers that the notice does not have to be displayed again on the next page.

Matomo

On our websites we use a version of Matomo implemented on our own servers. This is an open source analysis software for the purpose of statistical evaluation of visitor access. By means of this evaluation we would like to understand in particular which and how often our pages are accessed. However, we do not want to understand by whom these pages are called: the implementation of Matomo on our server does not use any cookies. We only store anonymized user data for the purpose of collecting general statistical values, without analyzing the user behavior comprehensively. A comprehensive analysis of the user behavior is also not possible due to the anonymously collected data. The IP address transmitted in the server log-in is made anonymous on our server before it is transmitted to the Matomo installation and replaced by a random IP address. It is also not possible to trace the IP address on the basis of the anonymized data, since time entries are randomized by the Matomo.

Information about telephone and video conferences

1. 1. Description and scope of the data processing

For the purposes of video conferencing, we employ the communication software “Microsoft Teams” (One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, USA “Microsoft”). When communicating via Microsoft Teams, we are processing the following personal data:

 • Display name and profile picture
 • Phone number and email address
 • Password (encrypted for authentication)
 • IP address
 • Meeting Topic, participant overview, and chat logs
 • Audio and video data originating from you microphone and/or camera
 • Call data on callers and call duration

To participate in online meetings, you must provide a name. Once you access the Microsoft website, Microsoft is responsible for the data processing. Accessing the website may be necessary to download the application Microsoft Teams or to edit your user profile. You may also use Microsoft Teams by entering the relevant meeting ID and, if applicable, any further access data necessary to join the meeting within the Microsoft Teams application. Should you be unable or unwilling to install the application Microsoft Teams and/or any of its software components, you may participate in a Microsoft Teams meeting on your internet browser without any restrictions.

2. Purpose and legal basis for data processing

In the context of conducting an audio and/or video conference via “Teams”, we process your personal data based on the following legal grounds and processing purposes:

Your personal data is being processed by SARIA in the performance of a contract, including any initiative measures for the conclusion of a contract, according to Art. 6(1)(b) GDPR. Insofar as personal data does not fall within the scope of our contractual relations, or if employee data is processed, Art. 6 para 1 lit. f GDPR is the legal basis for data processing.

SARIA processes personal data to facilitate collaboration and communication among our employees and external parties. The personal data is used to ensure that our staff can consume services provided by Microsoft Teams and associated Microsoft products (such as Microsoft Outlook etc.) and to interact with others via Microsoft Teams meetings, chat messages, channel messages, audio and video calls, Microsoft Teams Whiteboard sessions, file sharing, etc.

3. Duration of storage

The data will be deleted upon lapse of its purpose for collection. We only store your personal data processed for the purpose of telephone and video conference for as long as is technically necessary. I most cases, this is until the end of the telephone conference.

4. Data recipients and Storage location

Personal data, which will processed in the context of participating in a conference, will not be passed on third parties as a matter of principle, unless it is specially intended to be passed on. Your data will be forwarded to Microsoft. You can find Microsoft’s data privacy information here: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Any personal data mentioned above may be made available to Microsoft in the course of processing orders, whereby the data traffic is encrypted. The data processing takes place exclusively on servers in the European Economic Area (EEA).

5. Possibility of objection and removal

You are not obliged to provide us with your personal data. Should you choose to not have your personal data processed under the conditions mentioned above, any communication and collaboration via Microsoft Teams will not be possible.