Przestrzeganie przepisów

Zgodność z przepisami jest dla nas podstawą działalności i dlatego znajduje swoje odzwierciedlenie w codziennej pracy zespołu Grupy SARIA. Nasi akcjonariusze, klienci i partnerzy biznesowi, władze publiczne i opinia publiczna oczekują, że zawsze będziemy działać zgodnie z prawem, kompetentnie i odpowiedzialnie, dla tego każdy z naszych pracowników zobowiązany jest przestrzegać w swoich czynnościach zawodowych regulacji wewnętrznych firmy, przepisów prawnych, a także zasad etycznych i moralnych. Przestrzeganie obowiązujących w całej Grupie SARIA zasad postępowania zgodnie z właściwymi przepisami i regulacjami stanowi nie tylko obowiązek każdego pracownika, ale wyznacza również ramy prawne i etyczne wspólnego działania.

Nasze zobowiązanie

Podstawę naszego zobowiązania stanowią wytyczne opisane w naszym Kodeksie Postępowania, które obejmują wszystkie kwestie i podstawowe zasady postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami moralnymi. Kodeks Postępowania w sposób kompleksowy reguluje wszystkie istotne kwestie, m.in. takie jak postępowanie Grupy SARIA na rynku czy postępowanie naszych pracowników w kontaktach jakie utrzymują z instytucjami nadzoru czy kontrahentami oraz między sobą. Przestrzeganie, przez wszystkich pracowników Grupy SARIA, Kodeksu Postępowania ma zasadnicze znaczenie dla naszej odpowiedzialności korporacyjnej i budowania długotrwałych relacji biznesowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wytycznych zawartych w naszym Kodeksie Postępowania? Kliknij tutaj.

Nasze Zasady Biznesowe

Podstawowym warunkiem osiągnięcia tych celów jest zaangażowanie w przestrzeganie określonych zasad postępowania, których istotę zawarliśmy w naszych Zasadach Biznesowych. Zasady te, na poziomie całej Grupy, służą jako fundament naszej codziennej pracy zapewniając transparentność i celowość naszych działań. Zasady te są jednocześnie obietnicą jaką Grupa SARIA składa partnerom biznesowym i kreują zobowiązania, które zamierzamy wypełnić. W najbliższych latach będziemy podejmowali aktywne starania aby sprostać temu wyzwaniu.

Treść naszych Zasad Biznesowych dostępna jest tutaj.

Zasady SARIA naszą podstawa działania i drogowskazem na przyszłość

Nasza wizja została określona i przestawiona w Zasadach SARIA, obowiązujących we wszystkich naszych oddziałach na całym świecie. Stanowią on wzór i punkt odniesienia dla naszych codziennych działań. Przede wszystkim jednak służą one naszym partnerom biznesowym, dla których są źródłem wiedzy o nas, stanowiąc bazę do współpracy opartej na partnerstwie i zaufaniu, abyśmy mogli wspólnie kształtować przyszłość.