Zrównoważone rozwiązania są podstawą naszej działalności

Wszyscy dążymy do tego samego celu: Razem w kierunku zrównoważonego świata i zdrowszego życia.

W SARII jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że zrównoważony rozwój leży u podstaw naszego modelu biznesowego i że możemy uważać się za pionierów gospodarki o obiegu zamkniętym, na długo zanim stało się to modnym słowem. Od ponad 40 lat znajdujemy innowacyjne sposoby na utrzymanie obiegu rzeczy w rolnictwie, energetyce, przemyśle zwierzęcym, paszowym, spożywczym, gastronomicznym i farmaceutycznym. Opieramy się na tej tradycji, ale nie spoczywamy na niej. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialność korporacyjna i zrównoważone praktyki są kluczowymi czynnikami sukcesu w tworzeniu wspólnej wartości w naszej podstawowej działalności i poza nią. Przegląd naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w naszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

CREATING TOMORROW, TOGETHER.

Raport zrównoważonego rozwoju SARIA 2023 jest już dostępny!

Srebrny status EcoVadis:
Nagroda dla kolektora
Działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju w ramach grupy SARIA

Srebrny Medal EcoVadis – Nagroda za zrównoważone zaangażowanie.

Zrównoważony rozwój, inaczej mówiąc efektywność środowiskowa, społeczna i etyczna, to dziś jeden z najistotniejszych element dobrych praktyk i świadectwo dojrzałości biznesu. W obecnych czasach, kiedy jesteśmy świadkami bardzo dynamicznych zmian zachodzących w otaczającym nas świecie, które są efektem działalności ludzkiej, praktycznie każda gałąź biznesu stoi przed ogromnym wyzwaniem, aby przewartościować i udoskonalić swoje praktyki w zakresie transparentności i zrównoważonego rozwoju. Takie przewartościowanie i udoskonalanie stosowanych praktyk ma również pozytywny wpływ i zachęca do podejmowania tych wyzwań również partnerów biznesowych firm, które już to zrobiły i działają w duchu zrównoważonego rozwoju. Grupa SARIA została wyróżniona srebrnym medalem w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis. Niezależna platforma ratingowa EcoVadis, wspiera firmy w optymalizacji praktyk w obszarze odpowiedzialności środowiskowej, społecznej i ekonomicznej biznesu oraz prowadzi audyty i ocenia firm w tym zakresie. Opierając się na 21 kryteriach z czterech obszarów tematycznych: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zamówienia, Grupa SARIA została oceniona i nagrodzona za zaangażowanie w odpowiedzialne działanie.

Zgodność i zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości

SARIA-Framework stanowi wspólną podstawę dla wszystkich naszych globalnych działań biznesowych. Określa nadrzędny cel grupy SARIA, a także naszą wizję i misję. W połączeniu z sześcioma zasadami biznesowymi stanowi centralny punkt odniesienia dla pomyślnego rozwoju naszej grupy i wyznacza ogólny kierunek wszystkich naszych działań. W naszym  Code of Conduct, określamy podstawowe zasady, których przestrzegania oczekujemy od wszystkich partnerów wewnętrznych i zewnętrznych. Ten wspólny fundament wymaga od wszystkich pełnego zaangażowania i ma najwyższy priorytet we wszystkich naszych praktykach biznesowych. W oparciu o ten fundament stworzyliśmy również Supplier Code of Conduct którego muszą przestrzegać nasi partnerzy biznesowi. Aby wziąć na siebie odpowiedzialność w całym łańcuchu wartości, wykraczając nawet poza wymogi prawne, zapraszamy naszych kluczowych partnerów w łańcuchu dostaw do przeprowadzenia indywidualnej sustainability performance assessment w EcoVadis.

Raporty zrównoważonego rozwoju

Raport zrównoważonego rozwoju 2023

(okres sprawozdawczy 2022)

Raport zrównoważonego rozwoju 2022

(reporting period 2020/2021)

Raport zrównoważonego rozwoju 2021

(reporting period 2018/2019)

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy?

Skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją wiadomość E-Mail: info@saria.pl | Phone: +48 22 428-428-0