Realizujemy kolejne działania modernizacyjne w naszym zakładzie zlokalizowanym w miejscowości Przewrotne. Ich celem jest konsekwentne minimalizowanie uciążliwości zapachowych zgłaszanych przez mieszkańców. Równolegle oczekujemy na decyzję administracyjną, która da zielone światło na wykonanie instalacji płuczki chemicznej, co jest kluczową częścią całej inwestycji.
Wśród działań modernizacyjnych, podjętych przez nas na przestrzeni ostatnich miesięcy jest m.in. zamontowanie i uruchomienie bram, które są zamykane w sposób automatyczny po 60 sekundach od momentu ich otwarcia. Wdrożenie tego mechanizmu było bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności, która zwracała uwagę na tę specyfikę działalności firmy. Uruchomiony został również system automatycznej kontroli pracy płuczki wodnej i stanu złoża biofiltra, który umożliwia monitoring parametrów mających wpływ na poprawną pracę biofiltra i całego układu antyodorowego.
Głównym celem firmy jest w tym momencie dokończenie i uruchomienie instalacji antyodorowej, jednak wciąż trwa proces pozyskiwania decyzji administracyjnych, które są niezbędne do dalszych prac. SARIA przygotowała i złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie kolejne uzupełnienia do raportu i czeka na decyzję. Inwestycje powinny zostać ukończone w przeciągu 4 miesięcy od momentu uzyskania potrzebnych pozwoleń.
Dostawca technologii, w oparciu o którą będzie działać instalacja antyodorowa deklaruje, że przy jej użyciu możliwa będzie redukcja emisji amoniaku i siarkowodoru o co najmniej 98%, a merkaptanu metylowego o co najmniej 80%. Wpłynie to istotnie na ograniczenie niedogodności, które zgłaszają mieszkańcy. Tego typu technologia została już z sukcesem wdrożona w naszych innych oddziałach i zawsze skutkowała znaczącą neutralizacją uciążliwości zapachowych.