W lutym 2022 roku dołączyliśmy do grona partnerów Polish Circular Hotspot. To platforma, która powstała po to, aby wspierać i propagować ideę gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce. Obecnie zrzesza ponad 60 różnego rodzaju firm, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw czy ekspertów z dziedziny gospodarki cyrkularnej i rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Do współpracy zapraszane są te firmy, działalność których jest zgodna z założeniami GOZ i zasadami zrównoważonego rozwoju. Dominują wśród nich podmioty zajmujące się: opakowaniami, tekstyliami, odpadami (w tym odpadami spożywczymi), modą, budownictwem, energetyką i chemią. Platforma wspiera proces transformacji gospodarki w kierunku cyrkularności, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, a także wspieranie procesu tworzenia nowych modeli biznesowych, wzmacniających pozycję poszczególnych firm na rynku.
SARIA prowadzi swoją działalność biznesową w zgodzie z filozofią zrównoważonego rozwoju oraz zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Dołączenie do grona partnerów Polish Circular Hotspot to dla nas z jednej strony niepowtarzalna szansa na pozyskanie nowych, wartościowych partnerów biznesowych, z drugiej natomiast nowa przestrzeń do dzielenia się zdobytą wiedzą, doświadczeniami i dobrymi praktykami rynkowymi.