W drugiej połowie maja spotkaliśmy się w Szkole Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie, aby przekazać na ręce Pani Haliny Wawruch, Wiceburmistrza Mszczonowa i Pani Anny Rusinowskiej, Dyrektora Szkoły, 100 kompletów książek (podręcznik do j. polskiego cz.1 i cz. 2 + słownik ukraińsko-polski). Zostaną one przeznaczone dla dzieci uchodźców z Ukrainy, którzy zadeklarowali dłuższy lub stały pobyt na terenie gminy. Podręczniki i słowniki trafią do uczniów 6 szkół podstawowych, zlokalizowanych w Mszczonowie, Lutkówce, Piekarach, Bobrowcach, Osuchowie i we Wręczy.
ReFood przekazał również darowiznę w wysokości 20 tys. zł dla uchodźców z Ukrainy na konto Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Jako odpowiedzialna społecznie firma chcemy pomagać tym najbardziej potrzebującym oraz wspierać lokalne społeczności wszędzie tam gdzie jesteśmy obecni.