5 września w Mszczonowie, 50 km od Warszawy, ReFood oficjalne otworzył swój nowy zakład.  W uroczystym otwarciu wziął udział burmistrz Mszczonowa, lokalna prasa oraz członek zarządu SARII Nicolas Rottmann. Obecny był również Norbert Rethmann, Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Rethmann, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie odpowiedzialnego podejścia do organicznych resztek żywności: „Dostrzeganie wartości w odpadach i ich pełne zagospodarowanie w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym stanowi podstawę naszej filozofii jako grupy przedsiębiorstw. Produkując z odpadów żywnościowych przyjazną dla środowiska energię, wnosimy kluczowy wkład w bardziej zrównoważony świat w przyszłości”.

ReFood jest ekspertem się w dziedzinie odbioru i przetwarzania odpadów żywnościowych, z których w procesie przetwórczym wytwarza energię odnawialną, w tym biogaz, zieloną energię elektryczną i przyjazną środowisku energię cieplną. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci centrów zbiórki i przetwarzania odpadów, ReFood z powodzeniem realizuje swoją misję gospodarki o obiegu zamkniętym w całej Europie. Wraz z nową siedzibą w Mszczonowie, ReFood posiada obecnie pięć oddziałów w Polsce.

Więcej informacji o ReFood można znaleźć na stronie www.refood.pl.